Colofon

De informatie op deze website is zo veel mogelijk gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, de ervaringen van therapeuten en de kennis van experts. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Feedback is welkom via communicatie@vgct.nl.

Beheer en ontwikkeling: Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)
Technische ondersteuning: CCI-groep
Vormgeving: Kalter Ontwerpen i.s.m. Hollands Diep ontwerp
Beeldmateriaal: Wouter Sessink video & animation 
Patiëntenvideo's: Wouter Sesskink video & animation en Diego Pos
Patiëntenverhalen: Annet Reusink

Alle namen in de praktijkverhalen zijn gefingeerd.